Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan. Lees meer over de toegevoegde waarde die Fineut* en de fineuten uw corporatie kunnen leveren.

Dit samenwerkingsverband heeft ten doel kennis onderling te delen en uit te dragen in de sector voor woningcorporaties, het organiseren van kennisbijeenkomsten en het verbinden van de vraag naar professionals en het aanbod van professionals. De rol van Fineut* beperkt zich daarbij tot bemiddeling en het in contact brengen van beide partijen. Een overeenkomst tot inhuur wordt zonder verdere bemoeienis of tussenkomst van Fineut* gesloten tussen de woningcorporatie en de professional zelf. Bij succesvolle bemiddeling ontvangen Fineut* en de bemiddelaar/contactlegger hiervoor een vergoeding. Fineut* heeft een interne gedragscode op basis waarvan de bemiddeling plaats vindt.

Woningcorporaties moeten een maatschappelijke prestatie leveren, waarvoor beheersing van risico’s, processen en financiën noodzakelijk is. Elke dag weer. Want het gaat om veel geld, maar vooral om mensen en hun onderdak. Het doel van Fineut* is het financieel-organisatorisch beter laten presteren van woningcorporaties, op korte én op lange termijn.

De mensen achter Fineut* - de fineuten - zijn echte samenwerkers. Zelfstandig ondernemers met een accountancy- of bedrijfseconomische opleiding en ruime ervaring in en met woningcorporaties. Fineuten zijn toppers in hun vak. Bovendien kijken ze verder dan de cijfers. Ze voelen zich verantwoordelijk, zijn betrokken en sociaal. Kortom: een fineut levert toegevoegde waarde.

Kies hier uw fineut

Over Fineut

Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan....