• In het vak: sinds 1990 | ervaring bij veel verschillende (middel) grote corporaties | commissaris (in opleiding)
  • Recent als: auditor | controller | manager finance & control | manager planning & control| directeur bedrijfsvoering en directeur Financiën (CFO)
  • Buiten de sector: ervaring in onderwijs en zorg
  • Opleidingen: Master Real Estate, Registeraccountant en Accountant-administratieconsulent
  • Specialismen: Financieel interim-management | Woningwet | Control | Meerjarenbegroting | Financiële rapportages | Verslaggeving| Risicomanagement |Jaarrekening | Financiële (vastgoed)sturing | Fiscaliteit |Fusietrajecten| Verandermanagement| Corporate Governance en Informatisering
  • Werkgebied: Midden-Nederland en Zuid-Nederland
  • Beschikbaar: in overleg


Fineut Paul Gerard Alstein control

Leen houdt van uitdagingen en het oplossen van lastige vraagstukken. Graag maakt hij de zaken simpel, transparant en uitlegbaar. Zijn uitdaging vindt hij in het werken bij woningcorporaties, waarbij het efficiënt inrichten binnen de vigerende wet- en regelgeving voorop staat. Bovendien werkt hij graag in teamverband effectief naar een doel. Dat maakt hem enthousiast om op zijn vakgebied het maximale met de klant te realiseren. Motto: Structureren met heldere verwachtingen gecombineerd met daadkracht en een speerpunt. Werken in teamverband en samen de schouders er onder zetten, is zijn thema.

Leen staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, waarbij hij zich permanent blijft scholen en ontwikkelen. Hij gaat voor een pragmatische aanpak en doorgrondt de consequenties op financieel en maatschappelijk gebied. Hij trekt de lijnen door naar de gehele werkorganisatie.

Het in beweging brengen van mensen, gericht op een gezamenlijk doel en resultaat geeft hem een kick. De dynamiek van een corporatie maakt het compleet. Zijn basisprincipe daarbij is: blijf oprecht, schep duidelijkheid en creëer een optimale mix tussen betrokkenheid met een onafhankelijke kritische zienswijze. Wees zakelijk maar blijf hartelijk in de overtuiging dat er altijd meerdere mogelijkheden en keuzes zijn. Daarbij kan stoppen ook een keuze zijn!
 
Informatie en inhuren: linkedin or mail or

Over Fineut

Fineut* is een samenwerkingsverband van zelfstandige experts op het gebied van finance bij woningcorporaties. Fineut* is geen titel of certificaat, wel een garantie voor kwaliteit. En voor een aanpak waarbij mensen vóór cijfers gaan....